Olivier kijkt nadenkend

Wat herdenken en vieren we op 4 en 5 mei?

Op 4 mei twee minuten stilte en op 5 mei bevrijdingsdag. Dit zijn twee belangrijke dagen in Nederland en daarom willen wij jou er meer over vertellen. Want wat herdenken we op 4 mei en wat vieren we op 5 mei?


4 mei: Nationale Herdenking

 Op 4 mei herdenken wij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit doen we door op deze dag veel aan deze slachtoffers te denken en hierbij stil te staan. Er wordt daarom ter nagedachtenis een plechtigheid gehouden. Na deze plechtigheid worden er kransen neergelegd bij het Nationaal Monument op de Dam, maar ook in veel andere gemeentes in Nederland wordt dit gedaan. Om acht uur in de avond worden er altijd twee minuten stilte gehouden. Tijdens deze twee minuten worden de slachtoffers van de oorlog herdacht.


5 mei: Bevrijdingsdag

5 mei is Bevrijdingsdag! Dit komt omdat Nederland officieel werd bevrijd op 5 mei 1945. Daarom staan we op 5 mei vooral ook stil bij de vrijheid waarin we op dit moment mogen leven. Er worden (meestal) verschillende bevrijdingsfestivals georganiseerd door Nederlandse artiesten en andere festivals door het hele land gedurende de dag. Maar dit jaar zal dit helaas niet doorgaan.