Boss to the max

Gioia wil een typisch Amerikaans schoolfeest, Olivier ziet hier niks in. Maxima mist JJ en zoekt afleiding. Het lukt Damstra maar niet om de leerlingen te vertellen dat hij vertrekt.

  • Noor ∙ Video
    Noor

    Vergadering feest

  • Gioia ∙ Dilemma
    Gioia

    De leerlingen organiseren een eindfeest maar Gioia wil verplichte dates net zoals een prom in Amerika. Jij bent voor...